Ermita de Sant Salvador, del  s.XII, camí de Irgo a Gotarta a la frontera del Parc Nacional d'Aigües Tortes
Ermita de Sant Salvador, del s.XII, camí de Irgo a Gotarta a la frontera del Parc Nacional d'Aigües Tortes