Aquesta esgésia data del segle X, és del estil romànic i va ser l'antiga parròquia d'Olivella. Podem observar-hi les principals caracterídtiques arquitectòniques del romànic, pareds robustes i amb poques obertures, orientació est-oest amb l'àbsis a llevant i entrada oberta al mur meridional- L'edifici es va resoldre presumiblement amb volta de cano sobre la qual hi devia haver una coberta a doble vessant. Al segle XII, la nau va ser ampliada cap a ponent amb un cos quadrat de pareds més primes. L'any 1625 la parròqui es va traslladar al temple bastit al poble al costat del castell nou.
Aquesta esgésia data del segle X, és del estil romànic i va ser l'antiga parròquia d'Olivella. Podem observar-hi les principals caracterídtiques arquitectòniques del romànic, pareds robustes i amb poques obertures, orientació est-oest amb l'àbsis a llevant i entrada oberta al mur meridional- L'edifici es va resoldre presumiblement amb volta de cano sobre la qual hi devia haver una coberta a doble vessant. Al segle XII, la nau va ser ampliada cap a ponent amb un cos quadrat de pareds més primes. L'any 1625 la parròqui es va traslladar al temple bastit al poble al costat del castell nou.