Xevi Vilaregut, fotògraf i formador

En aquest concert, ens van tocar peces extretes d'aquest recull de cançons: http://www.cantut.cat